Dane Spółki

P.Z.-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Siedziba jednostki: 
UL. SZYSZKOWA 35/37 , 00-838 Warszawa 

Rejestracja jednostki w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Data: 28 sierpnia 2001 r. 
Numer rejestru: KRS 0000034780  Kapitał zakładowy: 650.000,00 zł, opłacony w całości

Rejestracja jednostki w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym: 
NIP: 5270204287 , REGON: 012089166